ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
Επιλέξτε τον τίτλο της πηγής από τον κατάλογο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ.doc και στη συνέχεια πατήστε cotrol και κλικ με το ποντίκι, για να δείτε το αντίστοιχο κείμενο.

( ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΗΓΩΝ.doc )