ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
1. Αιτίες και συνέπειες των μεγάλων ανακαλύψεων ( και σχετικές ταινίες στα αγγλικά)
http://www.netschoolbook.gr/history2007/VIanakalypseis.html
2. Χριστόφορος Κολόμβος – βιογραφία – τα ταξίδια – η γενοκτονία των ιθαγενών
http://www.actionnemesis.com/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=349&Itemid=53
3. Χριστόφορος Κολόμβος (αγγλική ιστοσελίδα Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
4. Άρθρο του περιοδικού Focus για το Χριστόφορο Κολόμβο
http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=357140
5. Blog με έμφαση στις αιτίες και τα αποτελέσματα των ανακαλύψεων
http://kolovatsios.blogspot.com/2007/03/16-15-18.html
6. Εξερευνήσεις (γενικά και κάποιες εικόνες)
http://themes.protovoulia.org/?page=article&p=S.1.1.1.4&c=S.1.1.1.4.2
7. Βιογραφίες θαλασσοπόρων κι ένα βίντεο στα αγγλικά
http://sites.google.com/site/8dimst2/-2/--102
8. Εικόνες ιθαγενών – νέου κόσμου
http://all-kids.us/color-page.html
9. Εικόνες ιθαγενών – νέου κόσμου (με σχόλια στα αγγλικά)
http://www.floridahistory.com/de-bry-plates/
10. The European Voyages of Exploration, πίνακας με ταξίδια θαλασσοπόρων (αγγλικά)
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/eurvoya/map.html
11. Φερδινάνδος Μαγγελάνος (Βιογραφία - Livepedia)
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82
12. Φερνάντο Κορτές (Βιογραφία – Wikipedia)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AD%CE%B6
13. Ίνκας (Wikipedia)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BD%CE%BA%CE%B1
14. Ίνκας ( Άρθρο της εφημερίδας το Βήμα για τον πολιτισμό των Ίνκας)
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=280512&ct=2&dt=28/07/2009
15. Ίνκας ( στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό τους)
http://exandas.ert.gr/old/archive/volivia/ithageneis01.asp
16. Ίνκας (εικόνες με έργα τέχνης των Ίνκας)
http://www.precolumbiangold.com/inca.htm
17. Μάγια (Wikipedia)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%B1
18. Μάγια – Αζτέκοι - Ίνκας (στοιχεία για τον πολιτισμό τους)
http://3gym-galats.att.sch.gr/files/studentspages/diafora/inkas.html
19. Αζτέκοι (Wikipedia)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B6%CF%84%CE%AD%CE%BA%CE%BF%CE%B9
20. Δουλεμπόριο
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF

http://www.politis-news.com/cgibin/hweb?-A=887638&-V=archivearticles
21. Δείγμα από κουίζ πολλαπλών επιλογών
http://library.thinkquest.org/6174/Quiz.html
22. Ιδέες για σταυρόλεξα
http://library.thinkquest.org/6174/explorerpuzzle.html
http://ekids.interactive-education.gr/data/christmas/chr-quiz/cross-1.htm