Δείτε την εργασία της 7ης ομάδας: Ελένη Καρέκλη και Μαργαρίτα Δουκάκη

ΛΕΥΚΩΜΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ.ppt